Witam i zapraszam! Miłego oglądania! :o)

Środowiskowy Dom Samopomocy CURATUS to Dom typu A (dla osób z doświadczeniem przewlekłych zaburzeń i chorób psychicznych) funkcjonujący od grudnia 2009 roku przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.
Swoją siedzibę ma w oficynie przy ulicy Kleczkowskiej 5 we Wrocławiu.
Oferuje szeroką gamę interesujących zajęć terapeutycznych m.in.: zajęcia z zaradności życiowej, terapię zajęciową, kulinoterapię, trening spędzania czasu wolnego, filmoterapię, trening interpersonalny, rozmowy z psychologiem, psychoedukację i wiele innych...
Zapraszamy serdecznie!

ul. Kleczkowska 5 - oficyna

50-227 Wrocław

tel./fax (71) 329 09 19
mail: sdscuratus@gmail.com

czynne:
poniedziałek-piątek: 7:00-16:00
;
przyjmowanie interesantów codziennie:
8:00-10:00 lub po godzinie 14:30

Jak zostać uczestnikiem

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚDS CURATUS:
1)
Odwiedź nas osobiście w godzinach 8:00-10:00 lub po godzinie 14:30, aby porozmawiać z terapeutami.
2)Jeśli zdecydujesz się starać o miejsce w ŚDS od terapeutów otrzymasz komplet dokumentów do wypełnienia. Dokumenty po wypełnieniu przekazywane są przez pracowników ŚDS do Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej, a dokładniej do Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych.
3) Pracownicy Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych skontaktują się z Tobą telefonicznie, aby umówić się z Tobą na wywiad w miejscu, w którym mieszkasz.
4) Po wywiadzie pracownicy MOPS podejmą decyzję o skierowaniu Cię do ŚDS CURATUS. Ustalą też ewentualne opłaty za pobyt.
Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na 3 miesiące. Można ją następnie przedłużyć decyzją zespołu wspierająco-aktywizującego np. na kolejne 6 miesięcy.

Wydaje Ci się to skomplikowane? Nie martw się! Pozory mylą!
Chętnie pomożemy w załatwieniu wszystkich formalności.
Zapraszamy!

16 kwietnia 2012

Pomoc dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera - podaj dalej - projekt trwa!

Działające w Mikoszowie (w okolicach Strzelina) Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza do udziału
w projekcie:
Wsparcie osób z autyzmem II
Projekt trwa w terminie: 01.12.2011-31.07.2013
Adresaci projektu:
Działaniami projektowymi zostaną objęte osoby z autyzmem i osoby z Zespołem Aspergera, które: ukończyły 16 rok życia, osoby uczące się, osoby bezrobotne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz diagnozę autyzmu, Zespołu Aspergera.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które: są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, osoby, które otrzymują wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i PERON.


Zaplanowane formy wsparcia:
indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne, warsztaty w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych, warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy, indywidualne / grupowe zajęcia praktyczne na dobranym stanowisku pracy, poradnictwo zawodowe - spotkania z konsultantem ds. zawodowych w celu określenia predyspozycji zawodowych, kształtowanie potrzeby informacji (szukanie informacji o pracy w różnych źródłach, umiejętność zapytania o pracę), korzystanie z instytucji rynku pracy (formalności - druki, umowy, obowiązki), kontakt z pracodawcą.
Dla każdej osoby z autyzmem/ Zespołem Aspergera kończącej udział w projekcie zostanie przeprowadzona analiza i weryfikacja Indywidualnej Ścieżki Rozwoju oraz zostaną sformułowane ewentualne sugestie dotyczące decyzji o skierowaniu do dalszego kształcenia w ramach systemu edukacji ogólnodostępnej lub skierowaniu do WTZ, ZAZ lub innej placówki aktywizującej zawodowo wraz z opracowanymi zaleceniami dotyczącymi dalszego rozwoju.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Katarzyna Jędrzejewska- koordynator projektu 
Tel. kom: 785 666 785
katarzyna_jedrzejewska@celestyn.pl


Irena Staszczyszyn- pedagog specjalny, specjalista ds. aktywizacji społecznej i zawodowej i współpracy z pracodawcami.
Tel. 71 39 58 191, tel. kom. 785 669 785
irena_staszczyszyn@celestyn.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy do komentowania, dzielenia się swoimi pomysłami i przemyśleniami.